Skip to main content

Full text of "Generalkatalog 1907.30-39"

See other formats


r Gen. kat. nr Inv. nr Anm. STATENS BTL^OGRAFISKA HUSfiUM 1907.30- 1907.59 Kopia I CARL SVANBERG AB. VÄXJO 2442 8 7 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


Register 


sidan: 
1907.30 


latal, Sydafrika, Gåva av Pastor J.E. Ho- 


1-37 


reniua. 


550-559 
1907.31 


Natal* Sydafrika. Gåva av Herr Albert An- 


1-11 


dersson. " 


560-563 
1907.32 
1-6 


Filippinerna. Gåva av Etnö^eirafiska Mission 


s- 


utställningens Mecenater. Från 
Rev. B;0. Peterson. 


564-565 
I907.33 


Shantun^. Kina. Gåva av Btno/>rafiska Mis- 
- 


1-364 


sionsutställningens Mecenater. 


'■ 


Satalat av Missionär J.Ä. Rinel 


1. 
566-642 
1907.34 
1-54 


Indien. Bi.iori, Chindwaradistrikt. Gåva 
av Etnografiska Missionsutstäl 


1- 


ningens Mecenater. Samlat, av 
Missionär Fr. Johansson. 


643-656 
1907.35 
1-215 


Indien. Chindv;ara distrikt. Etnoti^rafiska 
föremål samlade av Missionär 
Enok Hedberg. 


657-721 
1907.36 
1-3 


Indien, Gåva av Missionär F.G. Ekholm. 


722 


... , , . 


1907.37 
1-2 


Indien. Gåva av Missionär N,G, Lundbors, 


723 
1907.38 
1907.39 
1-528 


Kina. Gåva av Jonsson, Katalcs saknas. 


724 


Persien, Samling ^.iord av Fröken E, Sund- 
vall, 


725-021 CARL SVANBERG AB. V&XJt) 2442 8 7 - 550 - 

1907.30* 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907é30é 


1907.30* 1-37 

H A T A L , 

S Ö D R A A F R I K A 

Gåva av Pastor J.É. Horenius* 


1 


Rotbitar. "Indawo". Av en växt tillhör- 
ande lypervo- eller söv släkt et. Bra 
medel mot dålig matsmältnings knip, 
diarré och skämd andedräkt. Bäres van- 
ligen på ett band omkring halsen och 
tuggas vid förekommande behov. Prån 
Zululand. 


■ 


Hatal 

Södra Afrika 

Zulu 


2 


Rotdelar. "Uruma". (Vigna triloba?) 
Av en slingerväxt. De användas som 
kräkmedel eller laxeringsmedel. De 
bultas därvid och dekokter göras på 
dem och drickas. Från Zululand. 

Slatal 

Södra Afrika 

2ulu 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 - 551 - 1907.30, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.30, 
3 


Bark, "Umtshalo", Av träd från Portu- 
gisiska Ostafrika, Brännes och röken 
inandas, Bra medel mot huvudvärk, för- 
kylning och bröståkommor. Från shanga- 
ner, som arbeta i Johannesburg. 

Katal 

Södra Afrika 

Zulu 


4 


Peberträdet. "Isibaka", Barken^ sär- 
skilt den på rötterna, tuggas och an- 
ses som ett bra medel mot feber, fros- 
sa och förkylning. Från Zululand, 

Ha tal 

Södra Afrika 

Zul n 


5 


"Indungulu", Roten av en bredbladig 
växt (Kaempferia sp.?) Medel mot hos- 
ta och bröstkatarr. Driver även bort 
åska, ormar, torka och hetta samt be- 
varar från förgiftning. Från Zululand, 

Natal 

Södra Afrika 

7,ulu 


'} CARL SVAMBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 552 - 1907.30. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.30,, 
•■ 
6 


Allmän husmedieihi "Ikatazo">. Mot för- 
kylningar och åtföljande krämpor. 
Det bäres vanligen med överallt^ upp-' 
fästat på ett band omkring halsen. 
Det utgör es av rotknölarna från en 
liten växt i Hatal och Zululandet. 
De torkas, malas och röras om i kokan- 
de vatten, varefter allt drickes. 
Åstadkommer kräkning i vanliga fall. 
Från Zululandeto 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


■. 
7 


Bark, "Nmwaiagu". Av ett träd i Natal 
och Zululand, vars europeiska namn är 
mig okänt. Den males sönder och snus- 
as och anses vara ett ypperligt medel 
mot huvudvärk. 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


8 


"Intolwane", En liten buske (Elephant- 
oohiza Borchellii). Kallas även Umda- 
bu. Rötterna användas mot diarré el- 
ler som kräkmedel. Från Zululandet, 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 8967 2 70 - 553 1907.30. Gen. kat. nr 


In v. nr 
Annn. 
1907,30, 
9 


Läkemedel, "Umahlabekufeni", Bark av 
ett större träd likneuide vilda fikon- 
trädet. Den males sönder, blandas i 
öl och drickes för magplågor och and- 
ra krämpor. Från Zululandet. 

Natal 

Södra Afrika , 

Zulu 


10 


Trollmedicin. "UvelaDahleke" . Kokas i 
vatten. Gör din rival löjlig i allas 
och i synnerhet i flickornas ögon, om 
du lyckas smuggla något av den i hans 
mat eller dryck. Från Zululandet. 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


11 


Planta. "Uhani", Liten med blå blommor. 
Ro t delarna användas som trollmedicin. 
De tuggas och spottas ut åt det håll 
där din älskade bor. Hon skall då 
drömma ljuvliga drömmar om dig. Från 
Zululandet. 

Natal 

Södra Afrika 

Zul u 

CARL SVAMBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 - 554 - 1907.30. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Annn. 
1907.30. 
12 


Bitar av flodhästhud. "Isikumba Setnvn- 
bu". Ett mäktigt trollmedel mot dem 
som visa sig närgångna mot en annans 
trolovade eller hustru, 
Natal 
Södra Afrika 
Zulu 

KåmimmiBtmma 


13 


Husmedicin. "Usindhla". Från Zululand. 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 
'' 1 


14 


■i 

Husmedicin. "Unsesele". Från Zululand. 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


15 


Tifierporm- och hippofett. Användes av 
infödda för troll domsme del. 
Natal 


o 


Södra Afrika 
• 


■: ' 


Zulu 


- CARL SVANBERG AB. VAXJO 8967 2 70 - 555 1907.30. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907é30é 


16 


Marimba. 


Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


17 


Lerkärl. Imitation av 
bringare • 


europeisk till- 

NataT 

Södra Afrika 


- 
Zulu 
• 


18 


Kniv. 


Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


' 
19 


Medicinväska, 


Natal 

Södra Afrika 
• 


Zulu 


20 


Penisfodral. 


Natal 

Södra Afrika 


Zulu 


' CARL SVANBERG AB, VAXJO 8967 2 70 - 556 •■ 

1907.30. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
. Anm. 
1907.30. 


21 


Kalebass. 


Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


, 
22 


Kalebass, 


Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


23 


Armband. 


Natal 

Södra Afrika 

Zulu 
1 


24 


Armband. 


Natal 

Södra Afrika 

Zulu 
^^ 


25 


Armband. 


Natal : 
Södra Afrika 
Zulu 

CARL SVANeERG AB. VAXJÖ 8967 2 70 557 - 1907v,30.. Gen. kat. nr 


Inv. nr 


- 


Anm. 
1907v30y 
26 


Armband, 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


27 


Armband, Sänt till Leningrad Jan. 1925. 


^ 


Natal 


■■ 


Södra Afrika 
Zulu 


28 


Armband*, 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


> 
29 


Flickdräkt. "Umutsha". 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 
- 


30 


Gördel. "Umaybika". Pör små flickor. 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 - 558 -■ 1907.30. Gen. kat. nr Inv. hr Anm. 1907i3Öi 
31 Halsband. "Umbitsho". Natal 

Sädra Afrika 

Zuiu 32 Hatal 

Södra Afrika 

Zulu 33 34 Batal 

Södra Afrika 

Zuiu orgi Användes för att förvara kokt 
krossad majs i, vilken sedan röres 
samman med amasi, siirmjölk och ätes. 
Från Zuluerna i Kat al. Hatal 

Södr a Afrika 

Zulu :ARL SVAWeERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 - 559 - Gen. kat. nr Inv. nr 1907.30. Anm. 1907 c 30, 
35 36 3'7 "Umaodhlo" . Västra Zululand, Hata l 

Södra Afrika 

Zulu Skål . Gröt- och köttskål av trä. Hatal 

Södra Afrika 

w i M i gir.iii ' I ■ II 1 i i ■■ iiw ii i rir nni-n'"ff i r»'n 

Zulu Ma.is . Hatal 

Södra Afrlke 
Zulu CARL SVAPJBERG AB. VAXJO 8967 2 70 - 560 19071^31.. Gen. kat. nr 


In V. nr 
Anm. 


,! "- 


1907.31, 


1907.31. 1 

fl A T AL 
SÖDRA AFRIKA 
Gåva av Herr Albert Andersson,' 


1 


Zuluhalsband, De svarta hornen är av 
"Impunsi", ett slags vildbock. De vita 
tänderna påstå de infödda vara "Imve- 
ne" (babian) tänder. En del av hornen 
och tänderna äro för prydnads skull 
klädda jsed skinnet av "Uxamu" (en 
stor öd:la) , 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 

BesKRv V N^ K) G, AV) b CT-Al^KJ A • 
Isihlungu. 


t ; , 
Natal 
Södra Afrika 
Ziilu 

CARL SVAMBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 - 5$1 ^ 1907^1. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,31. 


2 

In^ubu embese. 


' 


^■i- 
Natal 


Södra Afrika 


Zulu 


' i 


Unukani • 


Natal 

Södra Afrika 

Zul u 
Umabopo* 


Natal 

Södra Afrika 

Zul u 
5" 

Ilabateko. 


Natal 

Södra Afrika 


Zulu 
'"' Carl SVANBERG AB. VÄXJO 8967 2 70 - 562 1907^31* 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 


" 


Anm. 
1907.31. 


^ . . 


> 
/ 


Umnyama yempunse , 

. ■ Natal 

Södra Afrika 
Zulu 

Alla dessa äro medel mot ormbetts 

~ Insimda. (De två bruna bitarna) . Om en 
människa fruktar att gå i mörkret så 
biter hon av denna medicin och fruktan 
försvinner, 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 

2 
De röda bönorna. Användes mot huvud- 
värk. Man skär en bit därav, maler den 
och snusar därav. 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 

Sten. "Igomo". En blåaktig, klar sten. 
Något därav males, blandas med vatten 
och drickes. Detta förorsakar "Ihabia" 
= hysteri» 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 8967- 2 70 - 563 T907>31. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
190,7,,. 31. 


(Ö 
"Insizi yokancinda" . Medicinen i de 

svarta hornen. Om man är sjuk i kropp- 

en, koppas man med denna, 

Matal 

Södra Afrika 

Zxilu 

"IsihlunÄU", Medicinen i de vita tänd- 
erna. Om man är ormbiten» så skär man 
.. - . ■-■ 


ovanför bettet och lägger i av medicir 


^ 
en, samt äter även av den. Om samma 
person en tid efteråt åter blir orm- 
biten, gör det honom ingenting och 
han sväller ej upp. 

Köpt av en infödd Zulu av Amatomoini- 
stsunmen. 
Distr, Öreyloton, Katal. 

Na t al 

Södra Afrika 

Zulu CARL SVANSERG AB. VÄXJO 8967 2 70 - 564 - 1907^32. Gen. kat. nr . 


In v. nr 
Anm. 
1907.32. 


1907.32. 1 -^ 
^ 
PILIPPIN ER N A 

Gåva av Etnografiska Missions- 
utställningens Mecenater. 
Från Rev. B.O, Peterson. 


1 


Hatt. Vanlig. I flera färger. 

Filippinerna 


2 


Hatt. Svart, 
x. 
FiliDDinerna 


3 


Hatt, ( Kalebas skal ) . Vattentät och 
nästan oförstörbar. 

PiliiDpinerna 

CARL SVANBERG AS, VÄXJÖ 8967 2 70 - 565 - 1907 •32. Gen. kat. nr Inv. nr 1907,32. 
4 1- :2.<b Hatt. (Igprote-hatt) Filippinerna Slev. Av kokosnöt skal. Filippinerna Sängmatta . (Filipino) . Stor "patati". Filippinerna CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 - 566 - 1907.53. Gen. kat. nr 


, In v. nr 
Anm. 


i 


1907 .,33é. 


1907.33, 1 - 364 
S H A N T UN G 
KINA 


- 


1 
Gåva av Etnografiska Missions- 
utställningens Mecenater. 
Samlat av Missionär J.A. Rinell. 


1 


Chaoyiian 
Shantung 
Kina 


2 


Såningsmaskin, Vanlig storlek. Säden 
tömmes i det lilla rmnmet, gödseln 
kastas handvis i det stora. Maskinen 
dragés antingen av människor eller 
d;5ur, 

Chaoyiian 
Shantun^ 

Kina 

1 . 


^ CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 - 567 - 

1.90t,33. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907i33é 
3 


0^, ^ 

'. Chaoytian 
Shantung 
Kina 


4 


Spade. 

Chaoytian 
Shantung 
Kina' 

i 


=■ 


' 


5 


ftrnggrep. 

Chaoytian 
Shantung 
Kina 


6 


Kåstskovel. Med denna uppkastas säden 
i luften vid rengöringen. 
Chaoytian 
Shantung 
Kina 

.1 

CARL SVANBERG AS, VÄXJÖ 8967 2 70 - 568 - Gen. kat. nr Inv. nr 1 907^33 • 
7 8 10 Skära,. För säd och gräs. 
SI aga i Användes av kvinnor i stället 
för slaga då säden tröskas,. SI aga. Häfsac 


1907,33.^, Anm. CARL SVAMBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 - 569 - 

1907.33* ' 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.35^ 
11 


Harv, Åkerbruksredskap, 

Chaoytian 
Shantung 
Kina 


12 


Hacka, Användes till att uppluckra 
jorden och avlägsna ogräs med. 

ChaoyUan 
Shantung 
Kina 


13 


Harv, (Modell) 

Chaoytian 
Shantung 
Kina 


14 


Harvpinne, 

Chaoytian 
Shanttmg 
Kina 

CARL SVANOERG AB, VÄXJO 8967 2 70 - 570-- Gen. kat. nr In v. nr 1907^,33* 
15 16 17 18 1907.33. Anm. Träekmaskin , (Modell) Stenrulle varmed 
skalet på aäden bortrensas. 
Tröskcvlinder . (Modell) Gjord av sten 
och rullas på tröskplanen, som består 
av tilltrampad jord» Ghaoylian 
Shantimg 
Kina Matta . Användes i stället för spann- 
målslår. 
Hacka. Chaoytian 
Shantun^ 
Kina CARL SVAWBERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 - 571 - Gen. kat. nr 1907.53,, t907>33, 
19 20 21 22 23 Hacka, 

Spannmål smått. Minsta mått. Chaoyuan 
Shantung 
Kina Kvarn , (Mqdell) Snickaren, Chaoyuan 
Shantung 
Kina Såg . ChaoyiAan 

Shantt 

Kina CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 - 572 - Gen. kat. nr 1907.33,. Anm. 1907^33. 
24 25 26 27 Hyvel . Långhyvel . Yxa. 
Ghaoytian 
Shantung 
Kina 
Brillborr . Användes för hårda saker, 
såsom mässing, lagning av stenkärl, 
porslin o«d« Chaoytlan 
Shantung 
Kina CARL SVANeERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 - 573 - Gen. kat. nr Inv. nr 1907.v33,. Anm. 1907,33.* 
28 29 30 31 32 Drillborr . (Snickares), Fil. Fil. Pör trävaror. Pil. Fil, 
Ghaoyuan 
Shantung 
Kina Chaoyilan 

Sha nti 

Kina Chaoyiian 

Shanti 

Kina 
CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 - 574 1907.33. Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907.33. 
33 


Vinkelhake. 

Ghaoyuan 
Shantung 
Kina 
( 


34 


Kritsnöre. Pör snickare. Svampen vätes 
med bläck. 

Ghaoyuan 
Shantung 
Kina 


35 


Skrädyxa. 

Chaoyiian 
Shantung 
Kina 


36 


Kniv, Användes att skära till bambu- 
kammar och putsning av dessa. 

Chaoytlan 
Shantun^ 


er 


Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 8967 2 70 575 - 1907.33. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.33^ 
37 


Hyvel . (Plåt slagare ) . 

Chaoytian 
Shantung 
Kina 
' 


38 


Sax. För plåtklippning. 

Chaoytian 
Shantung 
Kina 


39 

■ 


Lödbult. 

Chaoytian 
Shantung 
Kina 


40 


Smält panna. 

Chaoytian 
Shantung 
Kina 


41 


Tån^. 

Chaoytian 
Shantung 
Kina 

CAftL SVAfJBERG AB, VAXJÖ 8967 2 70 576 Gen. kat. nr Inv. nr 1907.33. 
42 43 44 45 46 Putsverktyg . Chaoytian 
Shantung 
Kina Pogstrykare . GhaoyUan 
Shantung 
Kina Murarkniv . Hovslagaren etc. 
Skodd mulåsnehov. Chaoytian 
Shantun^ 
Kina Hästsko. Chaoyuan 
Shantung 
Kina 1907.33. Anm. CARL SVAWERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 - 577 - 

1907.33. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,33. 
i".'.'»-; 
47 


Munbett. 

ChaoyUan 
Shantung 
Kina 


48 


Sömut dråpare. 

ChaoyUan 
Shantuns 
Kina 


49 


Brems. Användes att vrida om nosen på 
oregerliga hästar. 

ChaoyUan 
Shantung 
Kina 


50 


Kniv, Hovslagarens, varmed hoven kantas 
sedan hästskon blivit fastspikad., 

ChaoyUan 
Shantung 
Kina 


51 


Verk.iärn. (HovslaÄjaren) . 

ChaoyUan 
Shantiing 
Kina 

CARL SVAr^ERG AB, VAXJÖ 8967 2 70 - 578 Gen. kat. nr In v. nr 1907 .,33., 1907.33. 
52 53 54 55 56 Kammaréi (Hovslagaren) 
Knäring. Pör oregerliga hästar. Ryktborote. Chaoyuan 
Shantun^ 
Kina Miilkorig . Puta för sele. Chaoyuan 
Shantung 
Kina Chaoytian 
Shantun^ 
Kina Chaoyuan 
Shantung 
Kina CARL SVANBERG AB. VÄXJO 8967 2 70 379 Gen. kat. nr Inv. nr 1907 i 33. 1907.33. 
57 58 59 60 61 Näsring . För ostyriga hästar. . Slaktarekniv: . Piska* 
Chaoyiian 
Shantung 
Kina Ghaoyuan 
Shantung 
Kina 
Ridpiska . Användes om sommaren. Chaoyiian 
Shantung 
Kina CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 " 70 - 580 - 
1907.33. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.33, 


62 


Skomakare städ. 


fr 

Ghaoyiian 
Shantiuig 
Kina 


63 


Skomakarekniv . 


ChaoyUan 
Shantung 
Kina 


54 


Skomakarekniv • 


Ghaoyiian 
Shantung 
Kina 


65 


SkomakareDryl • 


GhaoyUaii 
Shantung 
Kina 


66 


Skomakarepryl , 


Ghaoyiian 
Shantung 
Kina 

CARL SVAMBERG AB, VAXJC 8967 2 70 581 - 1907.33. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,33. 
67 


Skomakarepryl, 

Chaoyiian 
Shantung 
Kina 


68 


Rasp. För skomakaren? Not, Troligen 
verktyg f ör . skedmakare ., (Hornarbete), 

ChaoyUan 
Shantung 
Kina 


69 


Skor. Ett Bar, med läster. 

Ghaoytian 
Shantung 
Kina / 


70 


Sula. Lös. 

Chaoyuan 
Shantuns 
Kina 


71 


Sula* Under arbete, jämte två nålar 
och tråd, 

Chaoyuan 

Kina 

CARL SVANSERG AB, VÄXJO 8967 2 70 Gen. kat., nr 582 - Inv. nr 1907. 33 w Anm. 1907.33. 
72 73 74 75 76 Prees.lärn . (Skräddaren); Chaoytian 
Shantung 
Kina Krita» ( Skräddaren) . Vävsked . (Vävaren) • Vävsked . ( Vävaren) , Chaoytian 
Shantung 
Kina Chaoytian 
Shantung 
Kina 

;ARU SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 '70 583 Gen. kat. nr Inv. nr 1907.35, 
11 IB 79 80 81 Slända » Eör silke. Trådtvinnare , Vinda.' Bomull spi skare . Shantx 
iCina Ghaoylian 
Shantung 
Kina, 
Ghaoyiian 
Shantung 

mfff^^^^g^tfff 1111 I 11 m^n w^fciip 

Kina 
1907.35. Anm. CARL SVANaERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 - 584 - 


J 907. 53. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.35» 
82 


ReDtvinnareé ( Rep slagaren) . (Modell K 

Chao.vuan 
Shantung 
Kina 


83 


9 

Chaoyiian 
Shantung 
Kina 
' 


84 


Repslagareverktyg. 
•' Chaoyiian 

Shantxmg 
Kina 


85 


9 

Chaoyiian 
Shantung 
Kina 


86 


Redskap. För mattflätning. 

Chaoyiian 
Shantung . 
. Kina 

CARL SVA^BERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 - 585 - 
19Q7,,33. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907^3/ 
87 


Prov på rep och snören. : 

Ghao.vuan 
Shantunfi 
Kina 


88 


Form etc. För bröd och karameller. 

Ghaoyuan 
Shantung 
Kina 
\ 


89 


Porm etc. jmf. 07.33.88. 

Ghao.Yiian 
Shantung 
Kina 


■ 
90 


Form etc. .imf. 07.33.88. 

Chaoyuan 
Shantung 
Kina 
; 


91 


Form etc. .imf. 07.33.88. 

Ghaoyuan 
Shantuns 
Kina 

CARL SVAMBERG AS. VAXJQ 8967 2 70 - 586 - Gen. kat. nr Inv. nr 1907.33. 1907.. 33. 
92 93 94 95 Form etc. 07.33.88, 
Form etc. 07.33.88. 
Kllohéer. Kniv . För skulpturarbeten. Chaoyiian 
ghantung 
Kina Kniv . För klichéer. Chaoytian 
Shantung 
Kina CARL SVANBERG AB, VÄXJO 8967 2 70 - 587 - 
1907.33. 


Gen. kat. nr 


Iny. nr 
Anm. 
1907.35. 
96 


Verktyg. Nr. 95 liknande verktve. 

Chaoyuan 
Shantung 
Kina 
' 


97 


Verkty/^. Nr. 95 liknande verktve. . 

Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


98 


Kliché. För brevkuvert. 

Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


99 


Kliché. För brevkuvert. 

Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


100 


Kliché. För brevpapper. 

Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 

- 588 - 


1907.33. 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907.33. 


101 


Kliché. 


För visitkortsstämpel. 

Chaoytian 
Shantun^ 
Kina 


102 


Kliché.. 


För räkenskapsböcker. 

Ghaoyuan 
Shantun^ 
^ina 


103 


Kliché. 


För boktryckning, 

Ghaoyuan 
Shantunff 
Kina 


104 


Kliché. 


För tapeter.; 

Chaoytian 
Shantung 
Kina 


105 


Borste. 


För boktryckning, 

Chaoytian 
Shantung 
Kina 

CARL* SVANBERG AB, VÄXJÖ '8967 2 -70 589 - Gen. kat. nr Inv. nr 1907.53. Anm. 1907.35. 
106 107. 108 109 110 Pensel . Till föregående. Chaoyijan 
Kina Pensel ä jmf. 07.33.106. 
Kassabok. Ghaoylian 
Shantung 
Kina Diverse tryck . 
Väggtavla, Rikedomens gud. 
C:aRL SVArJBERG AB. VAXja 8967 2 70 - 590 - 


1907,33, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.33. 
111 

■ 


VäjKfitavla. Kinesisk. 

Chaoyuan 
Shantuns 
Kina 


112 


VäKfftavla, Teaterstycke. 

Chaoyuan 
Shantung 
. Kina 


113 


Tavlor, 6 st, för brudkammaren. 

Chaoyuan 
Shantung; 
Kina 


114 


Plan av Peking, 

Chaoylian 
Shantuns 
Kina 


115 


Plan av Ghaoyiian stad. 

Chaoyuan 
Shantung 
Kina 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 8967 2 7d - 591 - 
1907.35. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907 .r33.. 

116 


Världskarta., Kinesisk. 


Chaoyuan 
Shantimg 
Kina 


117 


Skor. 1 par. 
Chaoyuan 
ShantunK 
Kina 


118 


Skor. T par. 


Chaoylian 
Shantung 
Kina 


119 


Skor. 1 par. 


Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


120 


Skor. 1 par. 


Chaoyuan 
ShantunÄ 
Kina 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 - 592 - Gen. kat. nr 1907.35, In v. nr Anm. ' 1907. 33 < 
121 122 123 124 125 

M Skor . 1 par. 
Svettrö.la j Chaoyuan 
Shantiing 
[ina Handduk . Om sommaren bindes den omkring 
de nakna skuldrorna i stället för 
kläder. 

GhaoyiAan 
Shantung 
Kina Regnrock . Ghaoyuan 
Shantunf; 
Kina ReRnatövlar . Ghaoyuan 
Shantun^ 
ina CARL SVAt^ERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 - 593 - 
1907.33. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907. 33i 


126 


Strumpa, 


Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


127 


Axelband. För den som sk.iuter skott- 
kärra. 


Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


128 


Hatt. 


Chaoyuan 
Shantung 
_ 


Kina 


~*- . 
129 


Ha t t hangar e. 


Chaoyuan 
ShantunÄ 
jCina 


130 


Huvudkudde . • 


Ghaoyilan 
Shantung 
pina 

CARL SVAMflERG AB, VÄXjO 8967 2 70 594 - 1907^33 i Gen. kat. nr Anm. \ 1907. 33. > 
131 132 133 134 135. 
A- Huvudkudde. Även tobakslåda, Chaoyilan 
Shantung 
Kina Huvudprydnad . För brud. Chaoytian 
5hantung 
Kina Huvudprydnad . För brud, Chaoytian 
Shantung 
Kina Brudkrona. Ghaoyiian 

Shanti 

Kina (Skydd mot kölden). 

/ 

Chaoyilan 
Shantung 
Kina CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 595 


1907,33, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.33, 


Husgeråd, 


136 


Chaoytian 
Shantung 
Kina 


137 


Kors. För ätpinnär. 
ChaOj^jriian 
Shantuns 
- Kina 


138 


Soppslev. 

Chaoytian 
Shantung 
Kina, 


139 


Mässingsskål. 
Chaoytian 


.■ ' 


Shantun^ 
Kina 

CARL SVAMBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 5 96 


907,33, 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907.33. 
140 


Kärl, För uppvärmande av vin och bränn- 
vin. 
Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


141 


Stekpanna. 

Chaoyuan 
Shantuns 
Kina 


142 


Ställning i vilken kokkärl ställas 
över kolelden, 

Chaoyuan 
Shantung 
Kina 

- 


143 


/Mortel med stöt, 

Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


144 


Kanna, För uppvärmt vin. 
- 
Chaoyuan 
Shantun^ 
Kina 

CARL SVANSERG AB. VAXJO 8967 2 70 5 97 1907.-33. 


Gen. kat. nr 


Inv. ,nr' 
Anm. 
1907. 33. 
145 


Skopa . För kökssrvtan. 

Ghaoyuän 
S han t ung 
Kina 


146 


Skopa. För köksbruk. 

Chaoyuan 
Shantimfi 
Kina 
• 


147 


Blåsbälfi. 

Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


148 


Riv.iärn. 

Chaoyuan 
ShantunÄ 
Kina 


- 
149 


Fläkt. För eldstaden. 

Chaojfiian 
Shantun^ 
Kina 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 Gen. kat. nr 598 Inv. nr 1907.53. Anm. 1907 »,35 é 
150 151 152 153 154 "Kang" . Hurad bädd med spis, Skorsten. Mathämtare . Pannkak slagg . Sil. 
Ohaoylian 

Shanti 

Kina Chaoyiian 
Shantiaiig 
Kina Chapyuan 
Shantung 
Kina Chaoyiian 
■Shantmifi 

Kina CARL SVAWBERG AB, VÄXJO 8967 2 70 Gen. kat. nr 599 In v. nr 1907.35. Anm. 1907*33. 
155 156 157 158 159 Pannkaksvändare . Chaoyuan 

Shanti 

Kina Hack-kniv . För köket. Chaoyuan 
Shantung 
Kina Eldtång. Chaoyuan 
Shantung 
Kina Korg i miniatyr vari matolja pressas 
ur ärter. Chaoyuan 
Shantung 
Kina Korg . För sylt, Chaoyuan 
Shantung 
Kina CARL SVANBERG AB. VAXJO 8967 2 70 Gen. kat. nr 600 1907.33' Anm. 1907*33. 
160 161 162 163 164 Kniv . Användes att skära växter med 
för medicinskt bruk, 

Chaoyuan 
■Shantvtng 
Kina Verk ty K . För massage av bröst och mage. Chaoyuan 
Shantung 
Kina Sopskyffel . Chaoyuan 
Shantung 
Kina Tvättfat, Chaoyuan 
5hantung 
Kina Korp? . Por gräshoppor. Chaoyuan 
Shantvtng 
Kina CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 601 1907.33.. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.33. 
165 


Sopkvast. 

Chaoyuan 
ShantunK 
Kina 


166 


Grytviska. För rengöring. 

Chaoyuan 
Shantuns 
Kina 


167 


Galler. Lasses i köka^rytan vid ån^- 
kokning. 

Chaoyuan 
Shantun^ 
Kina 


168 


fiörbricka. 

Chaoyuan 
Shantune 
Kina 


169 


Fodral. För tekoppar under resor. 

Chaoyuan 
Shantun^ 

Kina CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 ■ 602 


1907.33. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.33. 
170 


brännvinsflaska. För resor. 

Chaoylian 
Shantunff 
Kina 


171 


KokRTYta, Muras fast. 
Chaoylian 
Shantuns 
Kina 


172 


Sämmoåell, 

Chaoylian 
Shantunfi 
Kina 


173 


Sänp; och "Kang" -matta. 

Chaoylian 
S hänt ung 
Kina 


174 


Brädkniv, 

Chaoylian 
Shantunfi 
Kina 

CARL SVAWBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 Gen. kat. nr 603 1907.33. 
175 176 177 178 179 Fyrfat . Lampa, Lampa . Kanna. För dricka. Vinkrus. Chaoyuar i 
Shantung 
Kina Chaoyuan 
Shantung 
Kina Chaoyuan 
Shantung 
Kina Chaoyuan 
Shantung 
Kina Ghaoytian 
Shantung 
Kina 1:907.33. Anm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 60ii Gen. kat. nr Inv. nr 1907.35. 
180 181 182 183 184 1907.35. Anm. Soppterrin . Med uppvärmningsinrättning. Chaoyuan 
Shantung 
Kina Lerkärl » Med pip och lock. Fat . . Djupt. Kastrull . Med lock. Spis . För träkol. Chaoytian 
Shantung 
Kina Chaoyuan 
Shantung 
Kina Chaoyuan 
3hantun^ 
Kina Chaoyuan 
Shantung 

Kina CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 605 1907.33. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.33, 
185 


Fat. Glaserat. 

Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


186 


Fat.^ Glaserat, mindre. 

Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


■ 
187 


Fat. För förvaring av träkol. 
- 
Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


188 


Lerkärl. På fötter., 

Chaoyuan 
Shantun^ 
Kina 


189 


Skål. 

Chaoyuan 
Shantung 
Kina 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 

606 
1907.33. 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
•Anm. 
1907.33. 
" 190 


Lerkärl, 
Chaoytian 
Shantung 
Kina 


. 191 


Tekanna. 
Chaoytian 
Shantung 
Kina 


192 . 


Tekanna, 


I korg. 


Chaoytian 
Shantung 
Kina 


/ ■ 
193 


Vinkanna, 
Chaoytian 
Shantung 
Kina 


194 


Vinkanna. 
Chaoytian 
Shantung 
Kina 

CARL SVANBERG AB. VÄXJO 8967 2 70 Gen. kat. nr 607 Inv. nr 1907.33. 
195 196 197 198 199 Vinkanna. Mindre , Ma t t kärl. Tekanna, Tekanna. Pat. Litet, 
Chaoyuan 

Shant t 

Kina Chaoyuan 
Shantung 
Kina 
Chaoyuan 
Shantimg 
Kina 1907.33. Anm. CARL SVANBERG AS, VÄXJÖ 8967 2 70 608 Gen. kat. nr 1907.35. 1907.33. 
200 201 202 203 204 Tekoppar. Större och mindre, Chaoyuan 

Shant i 

Kina Tekoppar . Större och mindre. Chaoyuan 
Shantung 
Kina Tekoppar . Större och mindre. Chaoyuan 
Shantung 
Kina Tekoppar . Större och mindre. Chaoyuan 
Shantuns Kina Tekoppar . Större och mindre. Chaoyuan 
Shantung 

Kina CARL SVANBERG f.B. VÄXJÖ 8967 2 70 609 Gen. kat. nr 1907.33. 1907e33.i 
' 205 Skål. 206 Fat. 207 Tallrik. 208 209 Skål. Skål. 
Chaoyuan 
Shantung 
Kina 
Chaoyuan 
ShäntiHig 
..JCina Chaoyuan 
Shantung 
Kina CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 610 


1907.33. 


Gen. kaf. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907.33. 
210 


Skål. . 


Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


211 


Sked. 


Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


212 


Sked. 


Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


213 


Sked. 


Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


214 


Sked. 


Chaoyuan 
Shantung 
Kina 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 Gen. kat. nr 61 1 Inv. nr 1907.33. 1907.33, 
215 216 217. 218 219 Kopp . Liten, Kopp . Liten. Kruka. Liten, Vas. , Vas . Mindre. Chaoyiian 
Shantitng 
Kina Ghaoytlan 
Shantung; 
Kina 


CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 8907 2 70 612 1907,33. Gen. kat. nr 1907.33. 
220 221 222 223 224 Vas. Chaoytian 

Shant i 

Kina Rökelsekärl. Gammalt, av brons. Terrin,^ Spritkök . Chaoyiiari 
Shantung 
Kina Chaoyuan 
Shantung 
Kina Ghaoyuan 
Shantung 
Kina ;AfiL SVANSERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 613 Gen. kat. nr 1907.33. 1907.33,, 

225 226 Tobaksask, 227 228 229 Opiumgryta . Tändstioksf odral , 
Ghaoyilan 
Shantung 
Kina Chaoytian 
Shantung; 
Kina Chaoytian 
Shantung 
Kina Bläck och pennf odral . För resande. Chaoytian 
Shantimg 
Kina CARL SVAWERG AB, VÄXJO 89(57 2 70 6U 


1907.33. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.33. 
230 


Ställning. För pennor. 
- 
Chaoyuan 
Shantun^ 
Kina 


231 


G.iutf ormar. Av .iärn. 2 st. 

Chaoyuan 
Shantunf; 
^ina 


232 


Arsenik. 

Chaoyuan 
Shantune; 
Kina 


233 


Kläd- och skoborste. 

Chaoytian 
Shantun^ 


_, 


Kina 


234 

■ 


Järnpiska. Användes mot rövare. 

Chaoyuan 
Shäntung 
Kina 

Carl SVANBERG AB, VÄXJÖ W67 2 7Q 615 Gen. kat. nr Inv. nr 1907 o 33. 
235 236 237 Pistol. 
Chaoyilan 
Shantung 
Kina Halsked.ia . För fångar. 238 239 
Batong. 
Halsstock. ChaoyUan 

Shant i 

Kina 1907.33. Anm. CARL SVATOERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 616 Gen. kat. nr Inv. nr 1907.33. 
240 241 242 243 1907.33. Anm. Käi)T3 * Äldre kvinnas, Ghaoyuan 
Shantung . 
Kina Käpp é Äldre mans. Chaoytian 
Shantunf: 
Kina Lin.ial . .Använd i många år som "karbas". Chaoytian 
Shantung 
Kina Låda., För uppsamlande av skrivet papper 
på gatorna. Papperet brännes och askan 
strös i havet för att förmå vågorna 
att lägga sig. Chaoytian 
Shantung 
Kina CARL SVANBERG AB, VAXJO 8967 2 70 617 Gen. kat. nr Inv. nr 1907.33> 
244 245 246 247 Dolki IlällkniVi Sax. 248 Pryl? Skälla. Ghaoylian 
Shantiing 
Kina Chaoyuan 
Shantimg 
Kina Chaoyilan 
Shantung 
Kina Chaoyuan 
Shantung 
Kina Ghaoylian 
Shantung 
Kina 1907»33. Anm. CARL SVAMBERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 618 Gen. kat. nr 1907.33. 
249 Skälla. 250 251 252 Spel. . För tiggare. 253 Cymbaler . Chaoyuan 
Shantung 
Kina Chaoyuan 
Shantung 
Kina . Chaoytian 
Shantung 
Kina 1907.33, Anm. Chaoytian 
ghantung 
Kina Trumma . Använd för folktalare, som upp- 
träda på öppen gata för att mot betal- 
ning framsäga roande berättelser. 

r 

Chaoytian 

Shantung Kina CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 619 Gen. kat. nr Inv. nr 1907.33, 
254 255 256 257 1907.33. Anm. Instrument . Pör blinda spåmän. Chaoyuan 
Shantung 
Kina Chaoyuan 
Shantung; 
JSina Chaoyuan 
Shantung 
Kina Silver . Det vanliga utseendet på silver 
i marknaden. Ett dylikt stycke väger 
omkring 10 uns (=tael) 
1 "tael" är omkring 2:10, Chaoyuan 
Shantung 
Kina CARL SVAWBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 620 Gen. kat. nr 1907.33. 
258 259 260 261 262 Mått » För smältning av silver. Våg. Ghaoyuan 
Shantung 
Kina Ghaoyuan 
Shantung 
Kina Leksak. Leksak. Skrikgiibbe , Leksak . Skrikgubbe , Chaoyuan 
Shantung 
Kina Chaoyuan 
Shantung 
Kina Ghaoyuan 
Shantimg 

Kina 1907.33, CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 621 Gen. kat. nr 1907*33, 
263 264 265 266 267 Leksak . Skrikgubbe , Leksak . Skrikgubbe . Leksak. Gubbe, Leksak. Skramla, Leksak . Skraml a , Chaoyuan 
Shantunff: Ghaoytian 
Shantung 
Kina Chaoyuan 
Shantung^ 
Kina Chaoyuan 
Shantun^ 
Kina Chaoyuan 
S han t ung 

Kina 1907.33. Anm. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 622 Gen. kat. nr 1907.33. 
268 269 270 271 Leksak. Djur, Leksak. Djur. Leksak. Gubbe , Leksak. Gubbe , 272 Leksak. Gubbe. Chaoytian 
Shantung 
Kina Chaoyuan 

Shantun^ 

Kina Chaoyuan 
Shantung 
Kina Ghaoytian 
Shantung 
Kina Chaoyuan 
Shantung 

Kina 1907.33. Anm. CARL SVANeERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 

■■ 


623 
1907.33. 


Gen. kat. nr 


In v: nr 
Anm. 
1907.33. 


273 


Leksak, Gubbe. 


Ghaoyuan 
Shantung 
Kina 


274 


Lek saks do sa. 


Ghaoyuan 
Shantung 
Kina 


275 


Lek saks tamburin. 


Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


276 


Huisfieråd, Diverse 


leksaker. 

Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


277 


Tamburin. 


Chaoyuan 

Shantuni? 
Kina 

CARL SVAWBERG AB, VÄXJO 8967 2 70 62 4 1907.33, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.33. 
278 


Skål. 

ChaoyUan 
Shantuns 
Kina 


279 


Domino. 

Ghaoyuan 
Shantunff 
Kina 


280 


Tärningar. 

Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


281 


Kortlek. 

Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


282 


Instrument. Att användas vid Rudadyrk- 
an i samband med mässor. 

Chaoyuan 
Shantung 
Kina 

CARL SVAWBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 625 


1907.33. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.33. 
283 


Bronstallrik. Användes vid offrin^ till 
förfädernas andar. 
- 
Chaoyuan 
Shantun^ 
Kina 


284 


Sökelsekar. Att händas på dörrposterna, 

Chaoyuan 
Shantuns 
Kina 


285 


Rökelsekar. Att hängas på dörrposterna, 

Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


286 


Leksak. 

Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


287 


Leksak, 
Chaoyuan 
Shantung 
Kina 

CARL SVANSERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 626 Gen. kat. nr 1907.33. 
288 289 290 Leksak? Rökelse kar. Rökel Behållare . 291 292 Rökel sehållare. Spegel. Gammal , Chaoyuan 
Shantung 
Kina > 1907.33. Anm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 627 


1 


,907 433 v ' 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.33,, 
• 


293 


Boll. iielcsak. 


Chaoyuan 


Shantung 
Kina 


294 


Drake , 


Chaoyuan 
Shantung 
i^ina 


295 


Drake. 


Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


296 


Drake . 


Ghaoytian 
Shantung 
Kina 


297 


Båge. ■ Med pilar. 


(religiös) 

Chaoyuan 
Shantung 

CARL SVArjflERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 628 Gen. kat. nr Inv. nr 1907.33. 
298 299 300 301 1907.33. Anm. Instrument . Pör tungans rengöring. Ghaöyuan 
Shantung 
Kina Amulett . Bäres i pannan av hästar och 
åsnor för att skydda mot rädsla. Leksak. Qlhaoyuan 
Shantung 
Kina Chaoyuan 
Shantung 
Kina Amulett . Bäres om handlederna av små 
barn. Bön om rikedom och skydd för 
dåligt inflytande. Chaoyuan 
Shantung 
Kina CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 629 Gen. kat. nr 1907.33. 

302 303 304 305 Spegel. Bäras på bröstet av damer. Chaoylian 
Shantung 
Kina "Fotboll". För barn. Leksak, Sedelbok. Chaoylian 
Shantvm^ 
Kina Chaoylian 
Shantim^ 
Kina Hårprydnader , 306 Chaoyuan 
Shantimg 
Kina Mössprydnader m.m. för barn. Chaoyuan 
Shantung 
Kina 1907.33. Anm. CARL SVAMBERG AB, VAXJO 8967 2 70 630 T907.55. Gen. kat. nr 


inv. nr 
Anm. 
19Ö7.53. 
307 


? 

Chaoyuan 
Shaniun^ 
Kina 


308 


? 

Shaoyuan 
Shantiina 
Kina 


309 


Mössa, Bäres av äldste sonen, när för- 
äldrarna föras till graven. 

.Chaoyuan 
Shantuns 
Kina 


310 


Rep, Sättes omkring midjan på den äld- 
ste sonen, när han följer någon av 
föräldrarna till graven. 

Chaoyiian 
Shantung 
Kina 


* CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 631 1907.33. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.33. 
311 


Spannmål skördar. För gravarna. 

(Kineserna ha fem sädesslag, därav 
fem korgar). 

Chaoytian 
Shantuns 
Kina 


- 
312 


"S.iälspapperet". Då t, ex. en far har 
dött^ åligger det sonen och de närmas- 


- 


te släktingarna att i en sådan här 
papperslunta föra den dödes själ till 
templet, samt offra för hans själ. 
Papperet släpas försiktigt på marken 
efter den äldste sonen. Med sonlig 
vördnad böjer han sig över sin faders 
"själ" och säger: "Par, jag kommer 
med respengar. Par, jag kommer med 
respengar". Då offringen i templet. 
som består av papper, är slut, föres 
"själen" ut på gatan, där barstolar 
av papper vänta. "Padern" bjudes att 
stiga in, och då pappersluntan blivit 
placerad i stolen utropar sonen; "Par, 
gå stora vägen till sydvästra himmel- 
en". I detsamma antändes stolen och 
"själen" flyger sin väg. 
Chaoytian 
Shantung 
Kina 

CftBL SVf.MBEHG AB, VÄXJD' 8967 2 70 632 1907.33. Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907.33. 
313 


Knäfallsmatta. 
Chaoyuan 
Shantunfi 
Kina 
; ■ ' 


314 


Ytterpla/^g, Använt vid begravningar av 
den djupast sörjande. 

GhaoyUan 
Shantung 
Kina 


315 


Docka. Brännas vid besravninff. 

Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


316 ^ 


Docka. 

Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


317 


Grav. , (Modell) ., 

Chaoyuan 
Shantunfi 
Kina 

CARL SVANBERG AB, VfiXJO 8967 2 70 633 Gen. kat. nr In v. nr 1907,33. 
318 319 320 Gravvård . (Modell). Ghaoyuan 
Shantung 
Kina Stenbord . För offer framför graven. 
(Modell) . Tegelsten . Prån grav. Chaoyiian 
Shantung 
Kina Chaoyuan 
Shantimg 
Kina 1907.33. Anm. 321 Skynke , Liktext, som lägges på kistan 
och medföljer ned i graven. Texten 
innehåller utom den dödes namn och 
ålder även hans livsgärning. Chaoyuan 
Shantung 
Kina CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 

em 


1907.33. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.33. 


322 


Rökelsekar, 


med två lejon av sten. 


^ ■ ■ ■ 
Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


323 


Rökelsekar. 


med två lejon av sten. . 

Chaoyuan 
ShantunK 
Kina 


324 


Rökelsekar, 


med två. lejon av sten, 

Chaoyuan 
Shantun^ 


- ■ 
Kina 


325 


Salut bössa 


vid begravningar. 

Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


326 


Stadsport. 


(Modell). 

Chaoyuan 
Shantung 
Kina 


■ .ARL SVANGERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 635 Gen. kat. nr 1907.33. 
327 328 329 Glas. Målat. Råttfälla. Råttfälla. 330 Chaoyuan 
Shantung 
Kina 
1907*33. Anm. Chaoyuan 
Shantung 
Kina Korg . Användes att fånga fisk i. Efter 
de t att vattnet har blivit uppdämmat, 
sättes korgen under " danimluckan" där 
den f ångas. - ChaoyUan 

Shanti 

Kina CARL SVANBERG AB. VÄXJO 8967 2 70 636 Gen. kat. nr Inv. nr 1907.33.; 
331 332 333 334 355 Kastnät. Hät. Till stor håv. Fälla . Pör fåglar. 

JMM^ MI ■!■ t fn I M il. V^ Nät . Pör fåglar. 
GhaoyUan 
Shantung Chaoyilan 
Shantunp 
Kina Ghaoylian 
Shantimg 
Kina GhaoyUan 
Shantun^ 

Kina 1907.33. Anm. CARL SVArjflERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 637 Gen. kat. nr Inv. nr 1907.33. 1907*33* 
336 Piskhåv, 337 Kruthorn. 338 Hagelpimg , 339 340 Lampvekar . 
Chaoyäan 
Sfaantimg 
Kina ■ 
Ghaoytian 
Shantun^ 
Kina 
CARL SVANBERG AB. VAXJO 8967 2 70 638 Gen. kat. nr 1907,33. 
341 342 343 Plncett. Segel aömmarenål , Gaffel? 344 345 Korg . Sked. 
Ghaoylian 

Shant x 

Kina 
Chaoyuan 
Shantung 
Kina Chaoytian 
Shanttmg 

Kina 1907.33. Anm. CARL SVANaEHG AB, VÄXJt) 8967 2 70 Gen. kat. nr inv. nr 

1907.33. 
346 347 348 349 350 639 1907i33; Anm. Sked. För opium. Ghaoytian 
Shantung 
Kina Ask . För rökelse. Användes av tobaks- 
rökare i butiker. Bjällra, B.1ällra . Klocka, 
Ghaoytian 
Shantung 
Kina Ghaoytian 
Shantung 
Kina 
Carl svA^JeERG ab, vAxjö 8967 2 70 640 Gen. kat. nr 1907*33, 1907.33. 
351 352 353 354 355 Lås. 
Stol . För ^årdfarlhandlare. iE'c?remål av horn. Maslkiristrument . CARL SVANeERG.AB. VAXJO 8967 2 70 6^1 Gen. kat. nr Inv. nr 1907,33. 
356 357 358 Skrin . Sädesprov . 359 360 Sädesprov . Chaoytian 
Shantung 
Kina Ghaoyilan 
Shantiin^ 
Kina Chaoyuan 

Shanti 

Kina 
Chaoyuan 
Shantung 
Kina 1907>33i Anm. CARL SVANBERG AB, VÄXjD 8967 2 70 Gen. kat. nr 6M2 inv.nr 1907.33, 1907.33. 
361 362 363 364 Diverse . Ghaoyiian 
Kina 
Tving . (Skomakareverktyg). Chaoytian 
Kina Lerfat . Litet. Chaoytian 
Shantung 
Kina CARL SVANBERG AB. VAXJQ - '8967 2 70 643 Gen. kat. nr \nv. nr 1907.34. Anm. 1907.34, 


\' 2.0H e*^- X 1907.34. B I J O fi I C-HINDWARA DISTRIKT INDIEN Gråvä av Etnografiska Missions- 

utatällningens Mecenater,, 

Samlat av Missionär Fr, Johans son. Fall . "Firka". Av trä. Tillverkas av 
snickare. Bi.iori 
Indien 
Gonder översten . "Chacki". Till mjölkyarn. åv 
gten. Denna sort användes ej nupiera. Bi.iori 
Indien 
Gonder ^^57 t-ue^"^ '^r^ K<Avt-tLÄ CARL SVANBERG AB. VAXJO 8967 2 70 64^ 1907.34. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.34. 
X 


Mjölkvarn'. "Chacki". Kallas av gonder- 


l!^5 


na " Jatta" . Av steni Tillverkas av 
stenarbetare. 

Bi.iori 
Indien 
Gonder 


^ . 


Kvarn. "Kunita". Att skala säd på. Av 


152: 


lera och halm blandat. Modell. (152). 

Bi.iori 
Indien 
Gonder 


X 


Mortel. "Okhli". Att stöta eller skala 


3G 


säd i. Av trä. Tillverkas av snickare- 
kasten, 

Bi.iori 
Indien 
Gonder 


^ 


Stöt. "Musal" eller "Uskal". Till före- 


31 


gående. Av trä. 

Bi.iori 
Indien 
Gonder 

CARU SVANBERG AB. VÄXJO 8967 2 70 6^5 1907.34. 


Gen. kat. nr 


inv. nr 
Anm. 
1907.34. 
7 . 


Stöt. (eller kavle?) "Musal". Användes 
att gnida sönder omogen majs med till 
deg. Av trä. 

Bi.iori 
Indien 
Gonder 


^ 


Sädesbin^^. "Mandulna" eller "Dhurka", 


(3S. , 


^ed lock. iodell av lera. 

Bi.iori 
Indien 
Gonder 
131 ' 


9 . 


Sädesbin^e. "Käti". Med lock. Modell. 

Bi.iori 
Indien 


' 


Gonder 


10 


Sädesbinse. "Kåti". Utan lock. Modell'. 

Bi.iori 
Indien 
Gonder 

CARL SVAMBEHG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 6H6 1 


907.34. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.34. 
113 


Fläkt. "Bi.ina" eller "Panka" Att fläk~ 
ta på elden med. 

/ Bi;jori 
Indien 
Gonder 


\4 


Vattenflaska. "Tuma Purki". Kalebann. 

Bi. i or i 
Indien 
Gonder 


>i 


Korg. "Purki". Att förvara säd i. Av 


5 


blad. Bladen av maholträdet. 

Bijori 
Indien 
Gonder 


^^^ 


Lock. "Paaeni". Användes att läc-i=ra rivp-r 
kokkärlet då vattnet skall avhällas 
från den kokade säden. Av flätverk. 
Tillverkas av bambuarbetarekasten. 
(114). 

Bi.iori 
Indien 
Gonder 

CARL SVANSERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 ei\i 1907.34. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,34, 


,-' 


15C> 


Lerkärl. "Handi", Med lock. Användes 
till kokkärl, 

Bi,-|ori 
Indien 
Gonder 


1t^ 


Slev. "Ghatua", Till matla^ninfi. Till- 


13 


verkas av snickare, (13). 

Bi.iori 
Indien 
Gonder 


yi 


Slev. "Ghatua". Till matlagning. Till- 


12 


verkas av snickare. (12). 
• 
Bi,iori 
Indien 
Gonder 


i>g( 


Underlag. "Kåndri". För vattenkrukan. 


3=1 


Qom bäres på huvudet. (32). 

Bi.iori 
Indien 
Gonder 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 8967 2 70 6^8 


1907.34. 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.34. 


1^ 
2)9 


Underlale:. "Kåndri". För vattenkrukan, 
som bäres på huvudet. 

Bi.iori 
Indien 
Gonder 
•^ 

l^ 


Mässineskärl, (Degchi). Till matkokning 
Tillverkas av mässingarbetarekasten, 
(19). 


• 
Bi.iori 
Indien 
Gonder 


' ' ' 
Mässineskärl. "Låta" eller "Charru". 
Till dricksvatten, spisning m.m. Till- 
verkas av mässingarbetarekasten. (18). 


■ 
Bi.iori 

Indien 

' Gonder 

Mässin/^skärl. "Garna" eller "Kasiya". 
Till dricksvatten för barn vid måltid- 
erna. (100). 

Bi.iori 
Indien 
Gonder CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 6^9 1907.54, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.34. 
lö! 


Mässinsskärl. "Batki" eller "Katåra". 
För barn att äta på. Tillverkas av 
mässingsarbetarekasten. (101). 

Bi.iori 
Indien 
Gonder 
„ 
Mäsainsskärl. "Tali" eller "Dhaunia". 
Stor tallrik. Användes som sådan m.m. 

Bi.iori 
Indien 
Gonder 


25 


Ol.ielampa. "Batti". Med vek-propp. Av 
lera. 

Bi.iori 
Indien 
Gonder 
Flat tallrik. (Tawa). Att baka bröd på. 
Av järn. Tillverkas av smedkasten. (/^J) 

Bi,1ori 
Indien 
Gonder 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 650 Gen. kat. nr Inv. nr 1907.34. Anm. 1907.34. 
H 15 131 30 Slev. "ChamGha". Av järn. Bl^orl 
Indien 
Gonder Spade . "Sarata" eller "Sikna". Till 
brödbakning. Av järn. Bijori 
Indien 
Gonder Kokkärl . (Karkai), Användes särskilt 
för bröds kokande i smör eller olja. 
Av järn. , Bi. i or i 
Indien 
Gonder Lerskål . "iQiapra". Offerskål. Användes 
även för kokning. Bi.iori 
Indien 
Gonder CARL SVAWaERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 651 Gen. kat. nr 1907.34. "Anm. 1907.34. 3H "5^ 

Z5 21 22- Brödkavel . "Belna". Tillverkas av 
snickarekasten. Bi.iori 
Indien 
Gondeg Kavelbräda . "Chanki". Till föregående. 
Tillverkas av snickarekasten. BiAori 
Indien 
Gonder Träfat. "Taråna" eller "Senki". Att 
äta bitter mat på, som eljest förstör 
metallkärlen. Tillverkas av snickare- 
kasten. Bi.iori 
Indien 
Gonder Träfat . "Nimak rackni ki". Mindre. 
Till salt vid matlagning och spisning. 
Tillverkas av snickarekasten. Bi. 1 or i 
Indien 
Gonder CARL SVAWBERG AB, VAXJO 8967 2 70, 652 1907. 34 i- -Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.34. 
35 


Kaur i snäckor. "Kauri". Använde S) som 


minsta mynt. 


'' 


BLiori 
Indien 
Gonder 


36 


Såsskål. Användes vid festmåltider- 
Av mahol-blad. 

Bi.iori 
Indien 


' 


Gonder 
" 


37 


Såsskål. Användes vid festmåltider. 
Av mahol-blad. 

Bi.iori 
Indien 
Gonder 


38 


Tallrik. För festmåltider. Av mahol- 
blad.: \ 

Bi.iori 
Indien 
Gonder 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 653 


1907.34. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.34. 
^ 


Träfat. "Kathanti". Användes att tlan- 


^0 


da deg i till bröd. Tillverkas av 
snickare. 

Bi.iori 
Indien 
Gonder 


40 


Kor^fat. Användes vid målningen. Först 
till säden och sedan till mjölet. 

Bi.iori 
Indien 
Gonder' 


^ 


Korg. "Charanga", Till fruktplockning 


3 


etco Tillverkas av gonderna. 

Bi.iori 
Indien 
Gonder 


^ 


Korfj. "Charansa". Till fruktplocknin^ 


. 4 


etc. Tillverkas av gonderna. 

Bi.iori 
Indien 
Gonder 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 8967^2 70 654 1907.34. Gen. kat. nr Anm. 1907.34. 

13M no 


146 Vagn. "Gari". Arbetsåkdon. Modell, Bl.iori 
Indien 
Gonder Rapphönsfälla . "Jilli". Bi.iorl 
Indien 
Gonder Skogsfälla . "Bhar" eller "Bharå". För 
vildsvin och andra större djur. Modell Oxt ömmar. "Pagaya" , Bi.iori 
Indien 
Gonder Bi.iori 
Indien 
Gonder CARL SVANBERG AS, VAXjO 8967 2 70 65 5 


1907.34. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.34. 
47 


Material till föregående av maholväxt- 
eiii 1 olika stadier av bearbetning, 

Bi.iori 
Indien 
Gonder 


48 


Material, .imf,- 07.34.47. 

Bi.iori 
Indien 
Gonder 


M 


Yxa, "Kulhari",- Tillverkas av smed- 


44 


kasten. 

Bi,iori 
Indien 
Gonder 


^ 


Yxa. "Tangiya" eller "Tabal". För gos- 


lOH 


sar och män då de valla boskapen i 


skogen. Tillverkas av smedkasten. 
Bi.iori 
Indien 
Gonder 

L SVANBERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 656 1907.34. Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907.34. 
^ 


Kniv, "Ghurri". Användes vid slakt. 


q-s 


Bi.iori 
Indien 
Gonder 


^ 


Korg. "Chitwa" eller "Takri". För 


U-2. 


mångahanda sysslor i hemmen. Även för 
byggnads- och vägarbeten. 

Bi.iori 
Indien 
Gonder 


^ 


.Skyffel. "Supa". , Användes att vanna 


io% 


säd med. 

Bi.1ori 
Indien 
Gonder 


54 


Spade. Litenp med långt bambuskaft 
V 
(ituaågat) . 
/ Not. Obs i Den vassa järnspetsen i 
ändan på skaftet användes troligen 
att driva på oxar i stället för pisk- 
an. (115) 

Bi.iori 
Indien 
Gonder 

(Ej fullbordad? Se originalförteckningenXHl lEK AB. vixja 8967 2 70 ^^7 I907i'35é 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907*35. 


1907.35. 1-215 

I, N D. I E N 

C. H- I N. D W A R A DIS T B.' I K T 

Etnografiska föremåi samiade av 
Missionär Enok Hedberg; 


1' 


Avlutskärra/ "Khasar" här É^arii Modelii 
tillverkad av Nanna Rajgond^ Leja^ 
Chindwara. ^lodellen är ej fullt trog- 
en vad hjulen beträffar. De bruka 
vara sammansatta av tre plankbitar; 
Numera göras också hjulen ofta med 
ekrar och löt i Denna form är dock den 
ursprungliga och kanske ännu den mest 
använda isynnerhet i bergs- och skogs- 
trakterna. Ett kärrhjuls diameter väx- 
lar mellan 2 1 /2 och 3 1/2 fot, bom- 
marnas längd från 10 till 13 fot, och 
axeln är omkring 5 fot lång. Själva 
skrovet eller skrindan brukar vara 
6 ä 7 fot lång och 3 fot bred. En van- 


- 


lig last är här i dessa trakter 600 & 
800 eng, skålpund. De flesta gonder 
använda dock ej "khasar", då marken 
är alltför eländig och saknar all 
tillstymmelse till körväg uppe bland 
bergen, där de ha sin hemvist. Smärre 

forts. 

CARL SVAWBERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 658 1907,35 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
An 


m. 
1907,35. 


. 
1 


saker, säd etc, lastas då på ox- 
fort So 


eller buffelryggen och trävirke släp- 
as fram, 

Indien 
Gonder 
2 


Jordbruksredskax). (Harv?) "Vackuv" här 
backar, som utgör både harv, plog, 
ider etc. bland gonderna i bergstrakt- 


erna, där jorden är för grxind för plog 


. 
Modellen j som är gjord av Nanna 


(se nr., 1) är ej riktigt proportionell 


. 
Bommarna eller stängerna på en vackuv 


brukar vara omkring 8 fot långa och 


stocken 4 fot lång och 4^5 tum tjock 


• 
1 

Indien 


Gonder 


^■ 


3 


Harv. Ploffårder. "Ser. nagal" här hall. 
Modell gjord av Nanna, se ovan. Det 
fastbundna bamburöret med "tratten" i 
övre ändan användes endast vid såning 
av kalltidssäd, kvele och channa, en 
sorts skidväxt. (Cicer arietinum). 

Indien 


Gonder CARL SVANBERG AB, VAXJO 8967 2 70 659 1907.35. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.35. 
4 


Ok. "Yuani" här jua, juani. Modell 
gjord av Nanna (se ovan). Användes 
för vackuv och ser eller nagal, 

Indien 
Gonder 


5 


"Kua" här kua. Källa med skinnsäck 
för bevattning av fälten. Modellen 
till källan är gjord av Nanna (se ovan 


) 


Läderarbetet är utfört av härvarande 
chamaner (garvare och Täderarbetare) , 
Indien 
Gonder 


6 


Sockerrörspress. "Ghana" här ^häna. 


Modell gjord av Nanna (se ovan). Vid 
pressningen gräves ett hål i jorden 
för själva pressen. Detta är så stort 
att 2 män få rum att sitta där nere 
och mata pressen. Rören måste gå gen- 


- 


om densamma tre gånger innan saften 
pressas ur. Ett stycke ifrån pressen - 
med så stort mellanrum att oxarna 
obehindrat kunna gä mellan dem - gräv- 
es ett annat hål i vilket en stor ler- 
kruka nermuras. Från pressen leder - 
under jorden - ett rör saften till 
denna kriika. Saften kokas i stora 
järnpannor tills den tjocknar. Jag 
beklagar, att jag ej kommit i till- 
Forts. 

CARL SVAMBERG AB. VAXJO 8967 2 70 66 1907 ...5 5.. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907o35 
6 


fälle att sända en. modell, av dessa 


forts. 


pannor och andra föremål, som komma i 
bruk vid råsockerberedningen, 

Indien 
Gonder 


7 


Hus. "Rån" här.,.ghar. Modell gjord av 
Nanna (se ovan) , En vanlig gondhydda 
är omkring 20 fot lång och 10 fot bred 
invändigt. Nötkreaturen upptaga unge- 
fär hälften av huset och sädesbingen 
och människorna den andra halvan. 
Pramför huset, gränsande intill ver- 
andan är ofta ett slags plattform. 
Utom denna eller på denna ©n hÖg, trä- 
ställning på fyra höga stolpar. På 
denna träställning kastar man upp säd, 
foder och andra saker, som man vill ha 
skyddade för kreatur etc. 
Indien 
Gonder 


8 


Sän^, "Kattull" här charpai. pallane^ 
kattia. Modell gjord av Nanna (se ovan 
En kattulls längd brukar vara 5 ä 
5 1/2 fot och dess bredd 2 1/2 & 3 fot 


» 


De flesta gonder sova helt visst på 
bara marken. Sängkläder användas i 
regel ej. När det är kallt, gör man 
upp en eld och omkring denna med 
forts. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 661 


1907.35. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.35* 
8 


phitån (huvudbonaden) till kudde läg- 


forts. 


ger man sig ner och sover. Elden för- 
ses då och då med nytt bränsle. D.v.s. 
då man väckes av kylan. Elden kan ju 
o 
också turvis underhållas av familjens 
medlemmar. 

Indien 
Gonder 


9 


Svarvstol. "Tarack" här kharat. -Modell 
gjord av Me ram gond, Piparia. P.O. 
leja. Den raka - liknande "ghoni" 
(märr) - användes till att låta svarv- 
• 
järnen vila på vid svarvningen. Det 
stycke, som skall svarvas föres om- 
kring med ett snöre eller fint rep, 
som är snott omkring detsamma. 
• 
Indien 
Gonder 


10 


Träskål, "Muche" (ch=t,1) här paraia. 
Gjord av Tferam (se nr, 9), 

Indien 
Gonder 


' CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 662 1907.35. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.35. 


,' 


11 


Gryt sked. "Suckur" här chatua. Gjord 
av Meram. (se ovan). 

Indien 
Gonder 


12 


Éfätkärl, »'Adhulli" här adhulli. Ett 
liiet mätkärl för torra varor. Det 
vänliga måttet för torra varor i gond- 
distrikten är khandi. En khandi hål- 


' 


ler 20 kuru och en kuru 16 adhulli. 


. ., 


De tre spikarna under botten är Merams 
bomärke. Gjord av Meram. 

Indien 
Gonder 


13 


Kärnstav. "Reki" här mattani, vehi, 
Tillverkad av Meram (se ovan).. Smör 
tillverkas på följande sätt. Den ny- 
silade - n.b. då den silas, vilket 
nog icke alltid sker - mjölken till- 
sättes en sorts syra, t.ex,^ sur mjölk 
så att den koagulerasj därefter hällea 
den i en bunke, kärnstaven föres ned 
i bunken och strax ovan bunkens hals 
snurras den omkring med ett snöre, som 
sedan bindes i en påle eller någonting 
dylikt. Ovan detta snöre snurrar man 
omkring ett annat med vilket kärnstav- 
en hastigt vrides omkring i krukan. 

Indien 
Gonder 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 663 1907.35. Gen. kat.- nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.35, 
U 


Cirkel. "Parkas" här carkal uanave. 
Gjord av gondi lökar (gondBmeden) 

Bajaril.Hionbätta. "Köpt aVMeräm. 
(se ovan), 

Indien 
Gonder 


15 

1 


Hia^fi-. och svarv.-|ärn. "Bindui" här niko- 
ni, nukoni. Gjort av Bajari (se nr. 14) 
Köpt av Meram (se ovan) • 

Indien 
Gonder 


16 


Svarvjärn och borr. "Khullai" här khul- 
lai,. gal nikoni eller nukoni. Gjort 
av Bajari. Köpt av Meram (se ovan), 

Indien 
Gonder 


17 


Skarvyxa. "Basdla" här basula. 6;iord 
av gondsmeden i Balmtola, P.Q, Leja. 

Indien 
Gonder 


. CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 8967 2 70 66U 


1907.35. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907é35. 


Yxa. "Mans" här kulhari. Gjord av gond- 
smeden Bhodo, Leja. 

Indien 
Gonder 


19 


Passare. Cirkel av trä. "Parkas" här 
parkal. Använd av . gondsnickaren Nonna, 
Leja vid tillverkningen av hjul , 
Anm, Ovanstående 5 sorters verktyg är 
de enda en gond snickare" behöver. Gir- 
kel av järn är det nog få som består 
sig med. Krita och snöre användes av 
gondsnickaren i Leja, men det har han 
lärt av missionärer. 

Indien 
Gonder 


20 


Murhacka. "Basuli" här basuli. Köpt av 
gondmuraren Rom Rågs, Katalia, Piparia 
P.O. Leja. 

Indien 
Gonder 


21 


Murslev. "Kancha f?") kärni^-här käuni. 


« 


Köpt av Rom Rågs (se ovan), 

Indien 

Gonder 

CARL SVAWERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70